Göteborgs johanneberg mötesplatser för äldre


Med anledning av Corona-pandemin är vår öppna förskola stängd tills vidare. Göteborgs Stadsmission välkomnar dig som är under 23 år och som väntar barn, eller som redan har barn.

göteborgs johanneberg mötesplatser för äldre

Vi erbjuder en mötesplats där du och ditt barn kan träffa andra unga föräldrar och deras barn. Här ges lek och skapande stort utrymme, allt finns att göra, men inget behöver göras! Man har lite mer gemensamt så, jag är ju 23 och de som är här är ju i samma situation, alltså håller på med studier eller så vad man gör, kontra mer på öppna förskolan där man sitter och pratar med nån som är Det är ju också trevligt men det är liksom på en annan nivå.

göteborgs johanneberg mötesplatser för äldre

För det är kul att omge sig med mammor i sin egen ålder också. På den vanliga öppna förskolan är dom ju lite äldre, dom är 30 plus, så det blir lite svårare.

Anhörigkonsulenter Göteborgs kommun har i alla stadsdelar, anhörigkonsulenter med ansvar att ge stöd till anhöriga. Enligt 10§ 5 kap. Socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Till dig som är anhörig till en person över 65 år Du som vårdar eller stödjer en person kan själv behöva stöd i det viktiga arbete du utför.

Öppettider Fredagar kl Adress Vår öppna förskola finns på Drottninggatan I samma hus finns även andra verksamheter riktade till barn, unga och familjer.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna enligt uppgifter nedan. Forskning Unga föräldrar Forskaren Therése Wissö från Göteborgs Universitet har följt vår öppna förskola sedan starten genom observationer samt intervjuer med besökare och personal.

göteborgs johanneberg mötesplatser för äldre

I november presenterades rapporten Unga föräldrar. Läs den gärna här.

göteborgs johanneberg mötesplatser för äldre

Agneta Brile.