Mötesplatser för äldre i gävle maria


En studie handlar om vilken betydelse utemiljön och grönområden har för personer på äldreboenden.

mötesplatser för äldre i gävle maria dejtingsajt solberga

I projekten har hon haft flera kollegor som jobbat tillsammans, och i ena studien kartlade de över 80 äldreboenden och studerade deras utemiljö. En annan studie fokuserar på personer med demens och vilket behov de har av att kunna fortsätta vara utomhus när deras hälsa blir sämre. Och den tredje studien är inriktad på äldre personer som skrivs ut från sjukhus men fortfarande har behov av vård och omsorg i hemmet.

Sedan har vi undersökt vad som fungerar bra och vad som kan förbättras från själva utskrivningen från sjukhus till vården i hemmet, säger Maria Engström. Hirsh Koyi är överläkare och forskare.

Riksdagens dokument

Han kommer att berätta om forskningen som sker inom samverkansprojektet Sensing City. I Sensing City sker forskningen genom att använda data som kommer från bestämda platser, luftkvalitet och KOL-patienters hälsa.

Det ger bättre förståelse för hur patienter kan behandlas. Vilka erfarenheter och kunskaper har det projektet resulterat i? Intervju med Hirsh "Vi identifierat vilka gator i Gävle som har sämre luftkvalitet" Hirsh Koyi mötesplatser för äldre i gävle maria överläkare vid lungcancerenheten vid Gävle sjukhus och forskare inom lungcancer.

Hälsa, ohälsa och det goda åldrandet i staden

Just nu är han även aktuell som en av forskarna inom forskningsprojektet Sensing City. Hirsh, berättat kortfattat om Sensing City?

  1. Äldreboende i Helsingborg | silkwoodproject.com
  2. Dokument & lagar - Riksdagen
  3. Все это очень странно.

I projektet har vi tittat närmare på hur luftkvaliteten påverkar KOL-patienters hälsa. Hur har ni gått tillväga?

Diakonifokus 2020

I projektet har vi studerat en grupp KOL-patienter i Gävle. Varje patient har utrustats med en Smartphone. På denna har de funnits ett antal olika appar.

Visa alla Vad är ett äldreboende? Äldreboende i Helsingborg erbjuds den som på grund av ålderdom, demens eller annan sjukdom behöver vård- och omsorg dygnet runt. Service, personlig omvårdnad och sjukvård ingår i boendet. Särskilt boende är den samlande beteckningen från Socialtjänstlagen för behovsprövat boende för äldre.

I en app har patienterna kunnat föra dagbok över sin hälsa. I en annan har de kunnat rapportera om de har haft andningssvårigheter.

Äldreboende Helsingborg

En av apparna har dessutom haft en så kallad GPS-funktion. Det innebär att det har varit möjligt att se var patienten befunnits sig vid tidpunkten för insjuknandet.

mötesplatser för äldre i gävle maria single i edebo

Sist men inte minst har vi placerat ut så kallade mikrosensorer för luftmätningar i Gävle. Med hjälp av dessa har vi kunnat samla in, lagra och tillgängliggöra data gällande luftkvaliteten på olika platser.

Smarta och hållbara städer

Vilka erfarenheter och kunskaper har projektet resulterat i? Denna kunskap är viktig och skulle kunna användas som underlag i samband med att vi bygger smarta och hållbara städer.

  • Söderhamn mötesplatser för äldre
  • Smarta och hållbara städer 27 mars - Högskolan i Gävle
  • Other languages with Google Translate Use Google to automatically translate this website.

Det kan till exempel handla om hur vi styr trafikflöden i en stad utifrån aktuell luftkvalitet. Behöver vi minska trafiken vid höga föroreningshalter eller räcker det exempelvis med att sänka hastigheten?

mötesplatser för äldre i gävle maria singel kvinna i ramnäs

Vad har vi i Gävleborg för nytta av denna typ av forskning? Kunskap och erfarenheter från forskningen kommer att kunna användas för att förebygga sjukdomar. En frisk population i Gävleborg kan innebära att samhällskostnaderna för sjukvård minskar.

  • Singlar i reslöv- östra karaby
  • Diakoni, samtal och stöd - Svenska kyrkan i Gävle
  • Тембр звука указывал, что это не поступивший вызов - кто-то прибыл к нему в действительности.

Dessutom gynnar det arbetsgivare i länet. Medarbetare som är friska bidrar nämligen till ökad arbetskraft, produktivitet och lönsamhet.

mötesplatser för äldre i gävle maria speed dating i edsbro

Future Position X arbetar med uppdraget att utveckla användningen av geografisk information i samhället samt skapa tillväxt i Sverige genom forskning och innovationer inom området. Klusterorganisationens ägare är bland andra de offentliga aktörerna Lantmäteriet, Högskolan i Gävle, Landstinget Gävleborg, Gävle kommun med flera.

Utöver dessa utgörs kärnan i verksamheten av de drygt företag som deltar i olika projekt och verksamhet.