Södermanland mötesplatser för äldre


Vård och omsorg ska vara tillgängligsåväl geografiskt som tidsmässigt.

södermanland mötesplatser för äldre online dating i tygelsjö

Regionens hälso- och sjukvård samt den kommunala vården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla god vård och omsorg till befolkningen i Sörmland. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga uppgifter för närvården och arbetet sker i samverkan med södermanland mötesplatser för äldre andra aktörer till exempel apotek, idrottsrörelse, skola och pensionärs- och patientorganisationer.

södermanland mötesplatser för äldre single i boden

Särskilt prioriterade inom närvården är personer med stora och komplexa behov. Exempel på sådana grupper är multisjuka äldre, kroniskt sjuka i alla åldrar, psykiskt funktionshindrade och personer i livets slutskede. Ett annat viktigt område är det förebyggande arbetet, t ex barns hälsa.

södermanland mötesplatser för äldre töreboda dejta

Sörmland har under många år arbetat på att utveckla samverkan mellan kommun er och region Läs Maj Roms sammanfattning av Sörmlands arbete så här långt 15 år med närvård i Sörmland pdf Närvårdsstruktur Närvårdssamverkan organiseras genom att vårdcentraler, sjukhus och kommunenernas vård och omsorg, skola och socialtjänst har mötesplatser på olika nivåer. Samverkansstruktur för närvård beskrivs här i i bild pdf Närvård i Sörmland är ett systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete som bedrivs kontinuerligt och långsiktigt.

Forskning och Utveckling i Sörmland FoU i Sörmlandkommunernas och regionens gemensamma FoU, arbetar för att stödja forskning och utveckling inom kommunernas och regionens verksamheter.

södermanland mötesplatser för äldre dejt aktiviteter i hammarö

Råden administreras av FoU i Sörmland.