Svalöv singlar. Föreställ dig Svalövs kommun 2040


Gravrättsinnehavare Gravskötsel Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att gravplatsen hålls i ett vårdat skick. Detta gäller gravplatser med gravrätt, kistgravplatser och urngravplatser.

träffa singlar osby- visseltofta

Om inte tid eller ork finns att sköta om sin grav, är en möjlighet att teckna ett skötselavtal med oss. Vi har en lång och rik erfarenhet av att vårda och sköta gravplatser.

göra på dejt i insjön

Ettårsavtal Avtalet gäller ett år kalenderåret med automatisk förlängning med ett år i taget tills avtalet sägs upp. Gravrättsinnehavare eller annan anhörig åtar sig att årligen till församlingen erlägga en avgift för uppdraget genom att betala faktura som församlingen sänder till gravrättsinnehavaren.

Avräkningsavtal Inbetalning av större summa för årsvis avräkning, församlingen gör varje år avräkningar mot erlagt belopp med årsavgiften för uppdraget.

dejt aktiviteter i alster- nyedsbygden

Skötsel så länge kapital räcker. Församlingen skall underrätta gravrättsinnehavaren i god tid innan kapitalet är förbrukat. Vårarbete Beskärning av växter, luckring av rabatter, rengöring av singelplan, borttagning av granristäckning.

kungsör dating apps

Vid behov påfyllning av jord och singel. Under säsongen Skyffling av singelplan, gräsklippning, kanthuggning, luckring av jordytan, borttagning av ogräs, putsning av blommor och rosor.

tranås dejta kvinnor

Plattor, gravhällar och stenkanter sopas rena. Borttagning av vissna snittblommor varje vecka.

singel kvinna i gävle tomas

Höstarbete Beskärning av växter svalöv singlar gravplatsen, borttagning av sommarblommor, lövräfsning.