Göta online dating


Götaälvdalen Göteborgs vagga Götaälvdalen Göteborgs vagga sträcker sig från Vänersborg vid Vänerns sydspets till Göteborg.

göta online dating

Götaälvdalen ramar vackert in Göta älv som är Sveriges vattenrikaste älv och ett av vårt lands längsta vattendrag. Götaälvdalen är en uråldrig sprickzon, omgiven av oberäknelig lera, som eroderats fram ur berggrunden och skapat ett omväxlande landskap med strandängar, slätter, berg och skogsbygder.

göta online dating

Götaälvdalen har spelat en central roll i Sveriges äldsta historia. Här gick forntida farleder både på vattnet göta online dating på vandringsstråk utmed, och invid älven fanns boplatser och gravplatser. Sveriges enda bevarade vikingaskepp, Äskekärrsskeppet, hittades i här, och vittnar om vikingars handelsfärder på Göta älv. Götaälvdalen har utgjort gräns mellan länder, krigsskådeplats under århundraden och säte för berömda kungamöten.

göta online dating

Under medeltiden var Lödöse en av Sveriges viktigaste städer och handelsplatser. Den gamla edsvägen från Vänersborg förbi fallen i Trollhättan var en viktig pulsåder för handeln under århundraden, med stor betydelse inte minst för järnhandeln mellan Värmland och Göteborg under den förindustriella tiden. The goal of Götaälvdalen.

göta online dating